Stuur een mail naar Garage Wolters

Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Ligier Brommobielen

Brommobiel (en Bromfiets) Kentenken

Eigen kenteken voor brommobielen

Vanaf 1 september 2005 gelden nieuwe regels voor de registratie van alle brommobielen in Nederland. Iedere eigenaar, fabrikant of verkoper van brommobielen krijgt direct met de nieuwe regels te maken. De belangrijkste wijziging in de wet is dat brommobielen voorzien moeten worden van een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Bij dat kentekenbewijs horen alle relevante technische en persoonsgegevens.

Voor het laatste nieuws ... klik hier.

De RDW beheert het kentekenregister en zorgt voor de registratie van alle kentekenplichtige voertuigen. Met de komst van de nieuwe kentekenplaat komt het verzekeringsplaatje, dat elk brommobielen nu hoort te hebben, voor de brommobielen te vervallen.

De kentekenregistratie begint op 1 september 2005. Vanaf dat moment worden nieuwe brommobielen alleen nog maar verkocht met eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Voor alle andere brommobielen kunnen hun eigenaren vanaf deze datum een eigen kentekenbewijs aanvragen. Het aanvragen van een eigen kentekenbewijs is mogelijk tot en met 31 oktober 2006. Met ingang van 1 januari 2007 mogen brommobielen alleen nog maar met eigen kentekenbewijs en kentekenplaat op de openbare weg rijden.

Volgens de wet vallen ook alle snorfietsen, bromscooters, brommobielen en fietsen met hulpmotor onder de definitie van bromfiets. De eigenaar kan kiezen uit een staand model van 10 bij 17,5 cm en een liggend model van 14,5 bij 12,5 cm.

Samen met andere partijen in de voertuigbranche heeft de RDW afpraken gemaakt ten aanzien van de kentekenregistratie. Alle informatie over het nieuwe kenteken kunt u nu nalezen op de website van het RDW waarop alle praktische informatie voor bromfietsbezitters te vinden is.


De Procedure

In grote lijnen bestaat de kentekening van het brommobiel uit vier stappen.

  1. Een schouwing bij een toegestaan bedrijf (Auto Vakmeester Wolters)
  2. Het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor
  3. De kentekenplaat laten maken
  4. Het kenteken doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij

1. De schouwing

De eerste stap in het proces om een kentekenbewijs te krijgen ligt bij de eigenaar van het brommobiel. Hij of zij neemt het initiatief om naar een bedrijf (Auto Vakmeester Wolters) te stappen dat voor hem of haar de schouwing kan uitvoeren. Tijdens de schouwing worden enkele belangrijke technische gegevens opgenomen. Zo noteert Auto Vakmeester Wolters in ieder geval het merk, handelsbenaming, identificatienummer (VIN, ofwel frame- of chassisnummer), plaats van het VIN, motornummer en typegoedkeuringsnummer. Ook geeft de aanvrager zijn persoonsgegevens op. Hiertoe is hij echter niet verplicht. De eigenaar van het brommobiel ontvangt van Auto Vakmeester Wolters een formulier waarop alle genoteerde gegevens staan.

De schouwing kan uitgevoerd worden vanaf 1 september 2005. Maakt u wel even een afspraak voor de schouwing. Dit voorkomt onnodig wachten.

De schouwing kan alleen uitgevoerd worden door bedrijven die door de RDW erkend zijn en de bevoegdheid hebben de schouwing uit te voeren. Dat zullen over het algemeen verkopers en handelaren van brommobielen zijn. Een volledige lijst van schouwers zal te zijner tijd te vinden zijn op de website van de RDW. Aan de schouwing zijn kosten verbonden. Met steekproeven controleert de RDW of de schouw volledig en juist is uitgevoerd. Voor de schouwing kunt u vanzelfspreken bij Auto Vakmeester Wolters terrecht.


2. Het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor

Het tweede onderdeel is de aanvraag van het kentekenbewijs. De eigenaar gaat daarvoor met het schouwformulier van Auto Vakmeester Wolters en geldige legitimatie naar het postkantoor. Je kunt je op twee manieren legitimeren:

  • een geldig rijbewijs;
  • een paspoort of identiteitskaart plus een uittreksel uit het gemeenteregister dat maximaal drie maanden is.

Let op: het bromfietscertificaat is geen geldig legitimatiemiddel.

Bedrijven die een bromfiets op naam van het bedrijf willen zetten, moeten bovendien een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel meenemen. Dat mag niet ouder zijn dan een jaar.

De RDW stelt het ook op prijs om het telefoonnummer van de aanvrager te ontvangen om in geval van onduidelijkheid over de aanvraag om nadere informatie te vragen. Tegen betaling van het vastgestelde tarief van Ä 22,50 neemt de postkantoormedewerker de aanvraag op. Ook hier ontvangt de aanvrager een afschrift van alle opgenomen (legitimatie)gegevens.

De laatste dag dat het postkantoor nog een eerste aanvraag accepteert, is dinsdag 31 oktober 2006.

Na de aanvraag op het postkantoor beoordeelt de RDW de aanvraag. Binnen vijftien werkdagen krijgt de aanvrager een reactie van de RDW. Als de aanvraag correct is, dan bevat de envelop het nieuwe kentekenbewijs. Is de aanvraag niet correct, dan stuurt de RDW een brief met een verzoek om meer informatie of een afwijzing met reden.


3. De kentekenplaat laten maken

U kunt bij Auto Vakmeester Wolters uw kentekenplaat bestellen, wij zullen hem vervolgens gratis monteren.

4. Kenteken doorgeven aan de verzekering

Vanaf het moment dat het brommobiel is gekentekend door Auto Vakmeester Wolters, dient het brommobiel op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen ook verzekerd te zijn. Ook de verzekeringsmaatschappij moet daarom weten wat het nieuwe kenteken is. De eigenaar van het nieuwe kentekenbewijs dient dit zelf aan zijn verzekeringsmaatschappij door te geven.--- +++ Laatste Nieuws +++ ---

De actie betreffende de schouwing en het aanvragen van een kenteken voor bromfietsen, snorfietsen en brommobielen is per 1-1-2007 beŽindigd. Deze voertuigen dienen vanaf deze datum voorzien te zijn van een geldig kenteken. Het schouwen van deze voertuigen was al vanaf 1-11-2006 al niet meer mogelijk. Voertuigen die nog geen kenteken hebben dienen gekeurd te worden bij de RDW. Daarvoor moet een afspraak gemaakt te worden bij een RWD keuringsstation (klik hier voor een lijst). Naast de administratieve afhandeling vindt ook een technische keuring plaats.

Indien er belangrijk nieuws te melden is dan wordt dat ook op deze pagina gemeld.

icon history -1

"