Stuur een mail naar Garage Wolters

Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Ligier Brommobielen
Open een nieuw venster met de AM Rijbewijs Check

Brommobiel Rijbewijs

Per 1 oktober 2006 is een rijbewijs voor brommobielen ingevoerd, indien u geboren bent voor 1 juni 1980 kunt u beter nu een bromfietscertificaat aanvragen. Hiermee kunt u wellicht voorkomen dat u een theorie-examen moet afleggen in de toekomst! Doe de AM Rijbewijs Check test en lees alle details op deze pagina.

Regeling tot 1 oktober 2006

Als u in het bezit bent van rijbewijs A of B, dan hoeft u geen bromfietscertificaat te hebben om een brom- of snorfiets te mogen rijden. Anders wel. Bent u voor 1 juni 1980 geboren, dan kunt het het bromfietscertificaat bij het postkantoor kopen zonder er theorie-examen voor te doen tot 1 oktober 2006. Als u na 1 juni 1980 bent geboren dan moet u wel eerst het theorie-examen doen.

Vanaf oktober 2006 gelden er andere regels

Dan wordt namelijk het bromfietsrijbewijs ingevoerd. Iedereen die op een bromfiets wil rijden en geen rijbewijs A of B heeft, moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs AM (voortuigen: brommobiel, bromfiets, snorfiets en scooter). Hiervoor moet een theorie-examen worden afgelegd bij het CBR en het maakt niet meer uit ofdat u geboren bent voor of na 1 juni 1980. Vanaf eind 2007 komt daar waarschijnlijk ook nog een praktijkexamen bij.

Personen die een bromfietscertificaat bezitten kunnen dit vanaf 1 oktober 2006 tot oktober 2009 op het gemeentehuis/ stadskantoor tegen betaling omzetten naar een bromfietsrijbewijs. Zij hoeven dus geen examen te doen.

U heeft al een geldig rijbewijs B (voor personenauto’s); dan hoeft u geen actie te ondernemen. U krijgt bij verlenging van uw rijbewijs automatisch de nieuwe categorie AM toegevoegd op uw rijbewijs.

Dus: bent u van plan in de toekomst een bromfiets of een brommobiel aan te schaffen, en u bent geboren voor 1 juni 1980, zorg dan in ieder geval dat u een bromfietscertificaat hebt aangevraagd voor 1 oktober 2006, hiermee kunt u voorkomen dat u straks een theorie-examen moet afleggen!

Niet vergeten:

Om een bromfietscertificaat te verkrijgen moet je een recente pasfoto afgeven en je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Je dient het certificaat dus zélf aan te vragen. Bovendien moeten de kosten á € 14,60 direct worden voldaan. Het certificaat krijg je dan ongeveer twee weken later thuis gestuurd.

De Rijopleiding van uw Brommobieldealer

Waarschijnlijk blijft de rijopleiding zoals die nu bij aankoop van een nieuw brommobiel is inbegrepen wel bestaan alleen zal deze zich dan richten op het praktische deel, het theoretische deel zit immers al bij de opleiding voor het AM rijbewijs. Zo lang als het gewenst is zal Auto Vakmeester Wolters de rijopleiding verzorgen voor mensen die dit nodig hebben. Kortweg, als u nog nooit in een brommobiel gereden heeft, dan helpt Auto Vakmeester Wolters u graag op weg!

Achtergrond informatie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om een bromfietsrijbewijs in te voeren. Met het bromfietsrijbewijs komt het huidige bromfietscertificaat te vervallen en wordt een rijbewijsplicht voor bromfietsen ingevoerd. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van de bromfietser en de brommobielrijder te vergroten. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe rijbewijs op 1 oktober 2006 in te voeren.

De invoering van het bromfietsrijbewijs moet de verkeersveiligheid vergroten. Van alle verkeersdeelnemers in Nederland lopen jonge bromfietsers het grootste risico op een ongeval. De kans dat bromfietsers van 16 of 17 jaar zwaar letsel oplopen als gevolg van een verkeersongeval is 22 keer zo hoog als dat van fietsers in dezelfde leeftijdscategorie. De kans om dodelijk te verongelukken is 11 keer zo hoog. Het bromfietsrijbewijs wordt in twee fasen ingevoerd.

In de eerste fase kan de houder van het bromfietscertificaat dit omruilen voor een rijbewijs. Het bromfietsrijbewijs wordt één van de categorieën op het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat dat eind juni 2006 door de ministerraad is goedgekeurd.

In de tweede fase wordt de examinering aangepast. Het theorie-examen verandert en er wordt een praktijkexamen aan toegevoegd. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is gevraagd een voorstel te doen voor het nieuwe theorie- en praktijkexamen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de voorstellen vervolgens met de branche en de belangenorganisaties bespreken. Het bromfietsrijbewijs past in de voorziene veranderingen van het rijbewijsstelsel en is een belangrijk onderdeel van het Actieplan jonge bromfietsers. Van dit pakket is het bromfietskenteken op 1 september 2005 ingevoerd. In het wets­voorstel is voor certificaathouders een overgangstermijn van drie jaar voorzien. Dit betekent dat de houder van een bromfietscertificaat na inwerkingtreding van deze regelgeving drie jaar de tijd heeft om het certificaat om te wisselen in een nieuw bromfietsrijbewijs.

Zoals gezegd komt er op 1 oktober 2006 een nieuw rijbewijsdocument. Het huidige papieren rijbewijs­document wordt vervangen door een nieuwe, fraudebestendige kunststof kaart. Het nieuwe document is beter beveiligd, heeft een handzaam bankpasformaat en is slijtvast.


Fraudebestendig

Belangrijkste reden om het nieuwe rijbewijsdocument in te voeren is de betere beveiliging tegen fraude en vervalsing. Dat is nodig, omdat het rijbewijs sinds de invoering van de Wet op de identificatieplicht formeel is aangewezen als identificatiedocument.

Het beveiligingsniveau van het nieuwe rijbewijs is gelijk aan die van het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart. Bovendien loopt Nederland met het nieuwe rijbewijs in de pas met bijna alle EU-lidstaten.

Nieuwe aanvraagprocedure

Niet alleen het rijbewijsdocument verandert, maar ook de aanvraagprocedure. Om fraude en vervalsing te voorkomen, wordt het nieuwe rijbewijsdocument - net als het paspoort en de identiteitskaart - centraal geproduceerd. Nadeel is dat de huidige ‘klaar terwijl uw wacht’-service vervalt. In de nieuwe situatie kunnen aanvragers het rijbewijs een week na aanvraag ophalen bij het gemeentehuis.

Het is mogelijk om het rijbewijsdocument sneller te krijgen met een spoedprocedure. Het nieuwe rijbewijs kan dan na één werkdag worden afgehaald, indien de aanvraag voor 14.00 uur is ingediend bij de gemeente. Voor deze procedure worden extra leges in rekening gebracht.

Herinneringsbrief

Om te voorkomen dat mensen vergeten het rijbewijs te verlengen, stuurt de RDW alle bezitters tijdig een herinneringsbrief. Mensen met een geldig rijbewijs van het huidige model hoeven geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgen zij automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm.

Gevolg van de overstap van papieren document naar kunststof kaart met geavanceerde beveiligingskenmerken en een beveiligd afgifteproces, is dat de kosten van het nieuwe rijbewijs naar verwachting gaan stijgen. Het nieuwe rijbewijs is net als het oude document tien jaar geldig.

Waarvan Notie:

Het huidige B-E rijbewijs kan, wanneer de gezondheid of bijvoorbeeld het gezichtsvermogen daartoe aanleiding geeft, ingenomen worden. Het rijbewijs AM kan niet ingenomen worden! Alleen wanneer u een ernstige verkeersovetreding maakt of dronken achter het stuur zit kan u de rijbevoegdheid ontnomen worden!

Meer Informatie

Link voor meer informatie: www.rijbewijs.nl een site van het RDW, CBR en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met al het mogelijke (actuele) informatie over het rijbewijs.


Wij hebben uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze pagina. Mochten de regelingen of interpretaties ervan veranderen dan kunt u geen aanspraak maken op de informatie op deze pagina gepresenteerd.

icon history -1

"