Stuur een mail naar Garage Wolters

Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Ligier Brommobielen

AIRCO Service

Waeco Service Center

Auto Vakmeester Wolters biedt u met WAECO een complete service rond om de aircotechniek. Een complete werkplaatsuitrusting, vervangingsonderdelenservice en personeel met een vakkundige aircoscholing staan voor u klaar. Auto Vakmeester Wolters, de WAECO aircospecialisten bij u in de buurt.

Onze professionele werkplaats wordt met voorrang beleverd en heeft permanent toegang tot de laatste technische informatie. Duidelijk voordeel voor de airco klant: bij ons vindt u gegarandeerd professionals die hun vak echt verstaan. Auto Vakmeester Wolters kan elk aircoprobleem snel en voordelig oplossen!

Onopgemerkt Koudemiddelverlies

Zolang de airco werkt, gaat alles goed. Zo denkt de trotse bezitter, die ervan uitgaat, dat het systeem onderhoudsvrij is. Tenslotte wordt in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant nauwelijks gerept over aircocontrole. Een aanzienlijke tekortkoming, want aircosystemen kunnen op basis van hun constructie geen hermetisch gesloten systemen zijn. Een onopgemerkt, maar uiteindelijk behoorlijk koudemiddelverlies is het gevolg.

Resultaat Studie

Studieresultaat: jaarlijks tot 8,2% minder koudemiddel
Een autoairco verliest per jaar gemiddeld zo’n 86 gram koudemiddel – toch altijd nog een 8,2% van de totale vulhoeveelheid.

Deze cijfers komen van de "Eco-recherche" van het Frankfurter Büro für Umweltforschung und Beratung GmbH, die deze onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Milieu uitvoerde.

Airco catastrofe: de (dure) gevolgen van slecht onderhoud

Om koudemiddelverlies en daarmee gevolgschade te minimaliseren, bestaat een heel eenvoudige oplossing: regelmatig onderhoud in een professionele werkplaats. Want wie nu een beetje investeert bespaart later veel kosten. Wanneer de vullingsgraad van het koudemiddel daalt onder een bepaald niveau dan kan er een aanzienlijke schade ontstaan. Het "hart", de compressor, wordt onvoldoende gesmeerd. Deze loopt warm en gaat kapot. Kostenplaatje: vijfhonderd Euro of meer. In vergelijking daarmee zijn de kosten voor een jaarlijks aanbevolen basiscontrole van de airco minimaal!

Schade aan de compressor of aan de magneetkoppeling behoort tot de meest voorkomende uitvaloorzaken. Deze kunnen altijd op te hoge thermische belastingen tengevolge van te geringe koudemiddelvoorraad teruggevoerd worden

De Belangrijkste Onderdelen van een Airco

Compressoren: het hart van elke airconditioninginstallatie!

In een autoairco zorgt de compressor voor de circulatie en de verdichting van het koudemiddel. Hij bestaat uit verschillende modules; aansluitstuk, compressorhuis en magneetkoppeling, die voor een deel aan behoorlijke mechanische belastingen zijn blootgesteld. In de regel worden tegenwoordig zuigercompressoren gebruikt, zowel in vermogengeregelde als ook in vast vermogen uitvoering.

Condensors: maken van gas weer vloeistof!

De condensor wordt bij voorkeur daar ingebouwd waar het bijzonder koel is: aan de voorkant van het voertuig, meestal voor de radiateur. Het is zijn taak het door de compressor verdichte gasvormige koudemiddel af te koelen en zo weer in vloeibare toestand te brengen. Vaak met ondersteuning van een extra ventilator die tegelijkertijd voor voldoende motorkoeling moet zorgen. Helaas is op deze, technisch meest ideale inbouwplaats het gevaar op beschadigingen bijzonder groot: steenslag, vuil, ongevallen ...

Condensorventilatoren: die zorgen voor lucht!

De condensor zorgt er bij voldoende energieafgifte aan de omgevingslucht voor dat het koudemiddel dat in gasvormige toestand in de warmtewisselaar binnenkomt, condenseert. Als de energieafvoer niet voldoende gegarandeerd is, wordt het vermogen c.q. het functioneren beïnvloed. Dit gebeurt bij onvoldoende luchtstroom (bijv. in de file). Uitkomst hier brengt de condensorventilator, die voor luchtstroming blijft zorgen. Dat onderdeel zorgt voor een perfecte condensatie van het koudemiddel en daarmee voor een optimale werking van de condensor.

Verdampers: cool down!

De taak van de verdamper is het onttrekken van warmte aan de binnenruimte van het voertuig en om deze daarna te ontvochtigen. Hiervoor wordt de warme lucht uit de binnenruimte over het grote verdamperoppervlak gevoerd en geeft daar zijn warmte-energie aan het koudemiddel af. De nieuwe verdampergeneraties bestaan door een betere warmteoverdracht uit steeds dunner materiaal. Daarmee nemen ook de gevoeligheid en het gevaar op vuil worden toe. Beschermende maatregel: regelmatig onderhoud!

Filterdrogers: goed gefilterd!

De filterelementen van een airconditioning noemt men filterdroger of accumulator. De functies: ontvochtigen, reinigen en opslaan, zodat er altijd vloeibaar koudemiddel bij de expansieklep kan komen. Filterdrogers zijn aan slijtage onderhevig en moeten maximaal om de twee jaar vervangen worden. Ook als tussentijds de installatie wordt geopend wordt aangeraden deze te vervangen.


Ventilatoraanjagers: daar komt de lucht vandaan!

De ventilatoraanjager zorgt voor de luchtcirculatie in de passagiersruimte en zorgt ervoor dat de ruiten niet beslaan. Als er een airconditioning is geïnstalleerd, moet de ventilator bovendien voorkomen dat - door voortdurende toevoer van verse lucht - het verdamperoppervlak verijst en hij moet zorgen voor optimale klimatologische omstandigheden In het voertuig.

Praktische Tips

Speciaal voor u heeft Auto Vakmeester Wolters de twaalf meest belangrijke tips op een rijtje gezet. Klik hier en lees deze praktische tips aandachtig, het zal u veel airco plezier leveren en behoeden voor onnodige (dure) reparaties.
icon history -1

"